Έργα

Ενδεικτικά, τα έργα μας καλύπτουν:

Δημόσια έργα

  • Οικοδομικά
  • Οδοποιίας
  • Υδραυλικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Πρασίνου

Ιδιωτικά έργα

  • Μονοκατοικίες
  • Πολυκατοικίες
  • Καταστήματα
  • Ανακαινίσεις